HVAD ER PSYKOTERAPI

Hentet fra wikipedia.

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandlinger, der alle består i, at en psykoterapeut ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en klients psykiske eller andre former for problemer. Fælles for alle former er ideen om at man ved hjælp af klientens indsigt og forklaringer på uhensigtsmæssige tanker, føelser og handlinger over en tid kan ændre disse, så klienten bliver fri for generende symptomer som angst, agrassivitet, tvangstanker og meget andet, der er med til at forstyrre klienten i en sådan grad, at denne ikke kan leve en normal hverdag.

Terapi er både behandling og forebyggelse, så man igennem terapien for skabt balance og sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og handling.

Det man kan have fokus på i terapien kan både være noget nyt, eller noget gammelt der er dukket op, og som derved kommer til at ligge i vejen for dit nutidige liv og din fremtid.

Terapi er et redskab der kan være med til at understøtte det enkelte menneskes livsbekræftende ressoucer, hvorved den enkelte kan komme til at mærke sig selv og sin energi.

Terapi kan være en metode til at finde frem til og undersøge ubevidste mønstre og handlemåder, der kan være med til at hæmme den enkeltes hverdag i større eller mindre grad.

Terapi er hjælp til selvhjælp, formålet med terapien er, at den enkelte får indsigt i sine egne mønstre og behov, så man på denne måde bliver bedre til at sige til og fra, vælge til og fra, så det på den måde er ens egen vej i livet man bevæger sig ud af.

Terapi handler ikke om at man skal lave om på sig selv, men at gøre sig fri af de mønstre der har været negative for en, så man kan finde hjem til en selv og leve ud fra dette.

 

CITAT AF SØREN KIRKEGAARD

"At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre.

For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gør det, så hjælper merforståelse ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældene, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, at jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham, men al sand hjælp begynder med en ydmygelse.

Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og ikke forstå hvad den anden forstår."