HVAD ER SUPERVISION

 Supervision er stedet hvor man i fællesskab med sine kollegaer lærer at anskue sig selv, sin arbejdsplads, en problematik eller en konflikt ud fra flere og nye/positive vinkler.

Hver især har vi en opfattelse af den verden vi bevæger os rundt i, hvilket meget ofte kan være medvirkende til at vi kommer til at begrænse vores opfattelse og forståelse af det der sker omkring os. Denne begrænsning kan igen være medvirkende til/årsag til konflikter; besværlige relationer, uhensigtsmæssige arbejdsgange og misforståelser, som igen kan væremedvirkende til føelsesmæssige påvirkninger der gør den enkelte medarbejder/eller hele gruppen af medarbejdere uklar i deres handlemønster og arbejdsgange.

Supervision kan være et godt værktøj til at løsne op for fastlåste problematikker og konflikter på arbejdspladsen. Samtidig med at konflikten bliver løst, vil den enkelte medarbejder få muligheden for at øge sin faglighed, udvide sine handlemuligheder/mønstrer i forhold til daglige og konkrete udfordringer.

Spervision kan foregå i større eller mindre grupper, men normalt er den bedste størrelse på en gruppe mellem 4-8 personer. En supervisdion varer normalt fra 2-4 timer, alt efter gruppens størrelse.

Hvor ofte? Ca. engang om måneden. For mit vedkommende er supervision noget der hele tiden vil være aktuelt og behov for, da gruppen under vejs er underudvikling og der derfor fortløbende skal følges op på processen i gruppen.

HVAD KAN DEN ENKELTE FÅ D AF SUPERVISION?

  • Forebyggelse af stress og udbrændt hed
  • Tid og rum til at reflektere
  • Blive bedre til konflikthåndtering
  • Finde vej til nye handlemuligheder
  • Kobling af teori og praksis
  • At få styrket sin udvikling og potentialer
  • At få ny indsigt og forståelse
  • Faglig og personlig udvikling
  • At få øget sin bevidsthed omkring sine klienter/kunder

Jeg har ligeledes under supervisonen som i alt mit andet terapeutiske arbejde, fuld tavshedspligt.