INDIVIDUEL TERAPI

I den første time af et individuelt terapeutisk forløb, starter vi med en samtale, hvor du som klient og jeg som terapeut kan se hinanden an, og på den måde gensidigt vurdere hvorvidt der er mulighed for et videre samarbejde. Under denne samtale vil jeg også prøve at vurdere, hvor tit vi skal mødes.

Du skal vide at jeg som din terapeut har tavshedspligt. Og at du som klient til enhver tid kan afbryde vores terapeutiske forløb.

Individuel terapi forudsætter at du som klient og jeg som din terapeut møder hinanden med en stor fortrolighed, og at jeg som din terapeut er tilstede med inderlighed, empati, kærlighed og forståelse for dig og din problematik.

Dybest set minder et individuelt terapeutisk forløb om en almindelig samtale. Forskellen på terapien og samtalen, ligger i at jeg som din terapeut og i samarbejde med dig, vil arbejde hen imod at få dig som klient i en dybere kontakt med dig selv. Så du på den måde vil få synliggjort dine problematikker på en mere konstruktiv og afklarende måde. Hvilket igen vil give dig flere muligheder for at komme videre, og blive mere bevidst omkring dit liv nu og her.

Man kan sige at et terapeutisk forløb er med til at give dig muligheden for at lære dig og dine omgivelser bedre at kende. Dette vil ske i takt med at du bliver mere bevidst omkring dig selv og dine behov.