SÅDAN ARBEJDER JEG.

At jeg i mødet med klienten, er tilstede med empati, inderlighed, forståelse og med kærlighed. Hvilket jeg ser som det vigtigste i mødet og arbejdet med klienten.

At mennesket er unikt og har et ønske om udvikling i sit liv her og nu.

At mødet med det enkelte mennske/klient, sker ud fra dennes egenoplevelse af sig selv og sin individuelle tilstedeværelse.

Endvidere er det vigtigt at forstå og respektere, at vi hver især som menneske er ansvarlige for vores handlinger. Hermed også vores valg og fravalg her i livet.

Jeg arbejder ud fra, at alt hvad vi har gennemgået og oplevet i livet på godt og ondt, er at finde et sted i vores krop. Derfor er det vigtigt i et givent terapeutisk forløb, at kunne få klienten til at reflektere over hvad der i dennes krop, når vi arbejder terapeutisk.